STORYBOOK: Ang Pamamasyal ni Pepe | Kindergarten - PH Trending

PH Trending

Latest Philippine news, trending stories about people, politics, sports, viral videos, technologies & more...

Breaking

Post Top Ad

Sunday 3 March 2019

STORYBOOK: Ang Pamamasyal ni Pepe | Kindergarten

Ang Pamamasyal ni Pepe ni Joseph C. Lagasca

Illustrator: Joseph B. Son

Pagdating sa bahay binigyan niya ang kanyang ina, ate at kuya ng tigtatlong hopia. 

Ilang lahat ang hopia na kanyang ibinigay?

Bago sila umuwi ay bumili ang kanyang ama ng hopia. 
Napansin niya na anim na tiglimang piso ang ibinayad ng kanyang ama. 
Magkano lahat ang kanilang ibinayad?

Pagdating sa parke, nakita niya ang dalawang poste na may nakataling tig-apat na lobo. 
Ilan lahat ang lobo? 

Tuwing araw ng sabado, si Pepe kasama ng kanyang ama ay namamasyal. 

Napadaan sila sa palaruan. 
Nakita nila na may tatlong grupo ng tigdalawang bata na naglalaro ng Jack en Poy. 
Ilang lahat ang mga bata?

Sumakay sila sa bus. 
Nakita niyang may anim na hilerang upuan na may tigdalawang pasahero. 
Ilan lahat ang pasahero? 

Credits to:
Writer: Joseph C. Lagasca
Illustrator: Joseph B. Son
DepEd - NCR

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages