Christianity-Good News: 7 ways to be blessed daily. - PH Trending

PH Trending

Latest Philippine news, trending stories about people, politics, sports, viral videos, technologies & more...

Breaking

Post Top Ad

Monday 16 January 2017

Christianity-Good News: 7 ways to be blessed daily.

7 ways to blessed daily.

Never hate. Pakawalan mo  na ang galit at poot na naririyan sa iyong puso upang tunay na kasiyahan at kapanatagan ay iyong maranasan.

Do not worry. Sabi nga ng Panginoong Jesus, “I will never leave you nor forsake you.” Ang Panginoon ang maglalaan ng lahat ng gating mga pangangailangan, basta’t sa Kanya lang tayo umasa. Huwag tayong mangamba sa ating kakanin, sapagkat kung paano ang ibon na hindi nakapagtatanim subalit nakakakain at nabubuhay tayo pa kayang mga tao. Kailan may hindi tayo pinabayaan ng Diyos.

Live Simply. Huwag nang manghangad ng mga bagay sa mundo. Dahil ang umiibig sa gawa ng sanlibutan ay hindi kinalulugdan ng Diyos.

Give a lot. Mapalad ang palad na palaging bukas sa pagbibigay, sapagkat ang kanyang sisidlan kailanma’y di mauubusan.

Always smile. Ang pagngiti ang pinakamabisang medisina sa buhay.

Live with love. Mamuhay ng may pag-ibig sa sarili, sa kapwa at sa Dios.


Always linger in the presence of God. Sa lahat ng pagkakataon, palaging lumapit upang magpasalamat at manalaning sa Maykapal.
Source: IMSOBLESSEDDAILY

Thank you for visiting apttrendingph.com. If you have any other recommendation to make this site more fruitful and accurate in promoting and giving news about the Philippines, you are more welcome to write down your comments, suggestion and feedbacks below. You may also share this post if it is helpful. MABUHAY ANG PILIPINAS.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages