MUST KNOW: What are the SSS Benefits? - PH Trending

PH Trending

Latest Philippine news, trending stories about people, politics, sports, viral videos, technologies & more...

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 12 November 2019

MUST KNOW: What are the SSS Benefits?

Ano ang pitong (7) SSS Benefits?


  1. SICKNESS BENIFIT - halagang ibinabayad sa miyembro para sa mga araw na hindi niya siya nakapagtrabaho sanhi ng pagkakasakit o pagkapinsala.
  2. MATERNITY BENEFIT - arawang cash allowance na ipinagkakaloob sa isang babaeng miyembro na hindi makapagtrabaho dahil sa panganganak o pagkakunan.
  3. RETIREMENT BENEFIT - halagang ibinabayad bilang buwanang pensiyon o lump sum amount sa isang miyembrong hindi na makapagtrabaho dahil sa katandaan
  4. DISABILITY BENEFIT - Halagang ibinayad bilang buwanang pensiyon o limp su amount sa isang miyembrong nagkaraoon ng pisikal o mental na pinsal o impairment, maging pansamantala o permanente man.
  5. DEATH BENEFIT - halagang ibinabayad bilang buwanang pensiyon o lumpsum amount sa benepisyaryo ng namatay na miyembro.
  6. FUNERAL BENEFIT - halagang ibinabayad sa sinumang gumastos sa serbisyo punerarya o pagpapalibing ng namatay na miyembro o pensiyonado.
  7. *NEW UNEMPLOYMENT BENEFIT - Pinakabagong benepisyo ng SSS. Ito at arawang cash allowance na ipinagkakaloob sa mga miyemro na nawaan ng hanapbuhay dahil sa retrenchment o downsizing, pagsasara ng pinapasukan dahil sa pagkalugi, o iba...


Thanks for reading this article.
Was this helpful?
Like and Support Us on Facebook: PH Trending News & Infos
If you find this information helpful, share it with others. Know someone who can use this information? Share this with them as well! Let’s spread the news.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages